Vi deltar på arbetsmarknadsdag

Högskolan Västs lärarprogram arrangerar en arbetsmarknadsdag för lärarstudenter onsdagen den 5 oktober och vi är på plats.

2-hogskolebyggnaden-jpg

Dagen är till för att skapa nya kontaktytor mellan lärarprogrammets studenter och representanter från olika VFU-områden. Kunskapsförbundet kommer att finnas på plats med en monter och vi kommer även att vara representerade i ett par olika seminarier. Dagen startar vid 9 och avslutas vid klockan 15.

Mer information finner du här: http://www.hv.se/sv/samverkan/arbetsintegrerat-larande/vfu-verksamhetsforlagd-utbildning/larare-nytt/vfu-nytt/arbetsmarknadsdag-5-oktober