SFI – Utbildning i svenska för invandrare

Svenskundervisning för invandrare (SFI) där alla invandrare får grunderna i svenska språket.

swedenborg00_16Behöver du lära dig svenska?

Då är du välkommen till SFI – utbildning i svenska för invandrare. Här får du grundläggande kunskaper i svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Intagning till SFI sker under hela läsåret. Undervisningen anpassas efter din förmåga och dina framsteg.


Prövning nationellt prov| SFI i Trollhättan

Om du är folkbokförd i Trollhättan kan du göra prövning i nationellt prov för utbildning i svenska för invandrare/SFI B, C och D på Vuxenutbildningen i Trollhättan.

Anmäl dig senast måndag 14 mars.

Anmälan sker till Ann-Charlotte Mattsson
ann-charlotte.mattsson@kunskapsforbundet.se
Telefon 0520-52 42 45

För dig som är folkbokförd i Vänersborg finns inget sista anmälningsdatum. Du kontaktar expeditionen för Vuxenutbildningen i Vänersborg för att anmäla dig.