YH | Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare är en Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn. Efter utbildningen finns mycket goda möjligheter till anställning då efterfrågan på medicinska sekreterare är stor.

Om utbildningen

Denna utbildning leder till en kvalificerad yrkeshög­skoleexamen till yrket medicinsk sekreterare/läkar­sekreterare. Utbildningen varvas med teoretiska och praktiska delar. En fjärdedel av utbildningen består av den praktiska delen LIA – lärande i arbete.

Yrkesrollen innebär att utföra administrativa uppgifter och medicinsk dokumentation på till exempel vård­central eller sjukhus.

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 20 timmar/vecka. En dag i veckan är hemstu­diedag. Under termin 1 görs fyra auskultationsdagar i arbetslivet. LIA-perioderna ligger i termin 2, 3 och 4.

Yrkesroll

  • Yrkesroll 1: Medicinsk sekreterare
  • Yrkesroll 2: Läkarsekreterare

Samarbeten

NU-sjukvården, Primärvården Närhälsan Fyrbodal samt privata aktörer i området Fyrbodal.

Studiefinansiering/CSN

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se