Yrkesutbildning

Sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Vuxenutbildning på Swedenborg i Trollhättan

Yrkesvux är en extra statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen.
Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.
Du är välkommen att prata yrkesutbildning med studievägledarna på vux!

OBS! Fler utbildningar presenteras här om medel beviljas!