Ansökan – Busskort

Ansökan om busskort för gymnasieelever som är folkbokförda i Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun.

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer av Kunskapsförbundet Väst användas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår be om information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Kunskapsförbundet Väst.

Adressen som du är folkbokförd på