Ansökan – Inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelever som är folkbokförda i Trollhättan Stad och Vänersborgs kommun.

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer av Kunskapsförbundet Väst användas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår be om information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Kunskapsförbundet Väst. Begäran skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Begäran skickas till Kunskapsförbundet Väst, 462 85 Vänersborg.

Click or drag a file to this area to upload.