Angående gårdagens händelse på skolan

Under torsdagen utbröt ett slagsmål på skolan. Vi har vidtagit åtgärder för att förstärka vuxennärvaron, och läget är nu lugnt.

Efter gårdagens händelse där ett slagsmål utbröt på skolan mellan två olika grupper av elever har läget på skolan under fredagen varit lugnt. Flera olika personalkategorier har under dagen förstärkt vuxennärvaron i skolan för att möta eventuell oro hos eleverna och förhindra att nya situationer uppstår. All personal är informerad om händelserna och medvetna om vilka åtgärder som satts in. Under nästa vecka kommer den utökade vuxennärvaron i skolan att fortsätta. Skolledningen samverkar med andra berörda myndigheter och planerar för åtgärder både på kort och lång sikt.