Händelse på Birger Sjöberggymnasiet

Ett bråk har ägt rum på Birger Sjöberggymnasiet vid lunchtid idag. Två av eleverna har förts till Näl med lindriga skador. Polisen bekräftar att mellan 10-15 elever var inblandade i bråket men att orsaken är oklar. Läget på skolan bedöms just nu som lugnt men skolans krisgrupp är aktiverad för att skapa sig en helhetsbild av händelsen och planera för morgondagen och det förebyggande arbetet.

Under eftermiddagen har undervisning pågått för merparten av verksamheten. Skolan håller öppet som vanligt under morgondagen, men med förstärkt vuxennärvaro.