Informationsträff om cannabis

Tisdagen den 28 mars är du som förälder till barn på gymnasiet varmt välkommen på informationskväll i Birgers aula.