Nu är vi certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet!

Fredag den 26 januari blev Birger Sjöberggymnasiet certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet vid en ceremoni som hölls av Europaparlamentets informationskontor i Stockholm.

Skolan har varit med under ett år i projektet som har till syfte att utveckla EU-undervisningen. 19 elever från SA-programmets samhällsinriktning och EK-programmets juridikinriktning har jobbat med att ta fram metoder för att lyfta EU i undervisningen, sprida kunskaper och öka engagemanget för EU-frågor. Som bevis för detta fick skolan, representerad av Henrik Elstad, ta emot en plakett från EU- och handelsminister Ann Linde och Markus Bonekamp från Europaparlamentets informationskontor.