Omvalsperioden börjar

Du kan nu se ditt preliminära antagningsbesked samt justera din ansökan.