Industritekniska programmet

Välkommen till Industritekniska programmet!

BSG00_23

Vill du arbeta med modern teknik och avancerade styrsystem, varvat med uppgifter som ställer höga krav på kvalitet och hantverksskicklighet? Då är Industriteknikprogrammet ett självklart val. Hos oss väljer du inriktning och profil redan första året. Programmet är certifierat som Teknikcollege vilket innebär att vi har utformat utbildningen tillsammans med näringslivet.

Hos oss får du de kunskaper som krävs på dagens teknikintensiva industriföretag. Vi står väl rustade med spetskompetenser hos våra lärare och en modern teknikpark. Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför ska utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet. Ett företags överlevnad kan vara helt beroende av sin inre kreativa kraft att förändras. Utbildningen utvecklar din förmåga till problemlösning och kreativt tänkande för att skapa och möta förändringar.

Detta är en modern industriutbildning enligt Teknikcollege, vilket innebär högteknisk utrustning och ett nära samarbetet med företag i regionen. Detta möjliggör att du får komma ut i yrkeslivet och få en förståelse för företagandets villkor. Utbildningen innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärandet (APL). Då knyter du nära kontakter med företag inom branschen, vilket ger dig goda möjligheter till sommarjobb mellan årskurserna. Du får även prova på att driva eget företag.