Samhällsvetenskapsprogrammet

Välkommen till Samhällsvetenskapsprogrammet!

Lektion på Samhällsvetenskapsprogrammet

Världen ser annorlunda ut när man förstår hur den fungerar. Samhällsvetenskapsprogrammet handlar om samhället vi lever i, både det lokala och globala. Vill du ha koll på vad som händer och veta varför det händer? Då är programmet helrätt för dig. Hos oss väljer du mellan tre inriktningar: Samhällskunskap Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation. Oberoende inriktning får du en bred utbildning som gör dig väl förberedd inför vidare studier på högskola eller universitet.

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du verktyg för att förstå din samtid och vår gemensamma historia. Du lär dig hur samhället och människorna i det fungerar och vad som styr våra handlingar och beslut. Som samhällsvetare är det självklart att ha ett internationellt perspektiv. Du lär dig att analysera och kommunicera både i bild, tal och skrift. Du får träna dig i ett vetenskapligt förhållningssätt, att arbeta i projektform, ställa upp olika teoretiska modeller och dra slutsatser. Du får koll på källkritik, mediebevakning, kommunikationens betydelse, ledarskap samt hur människor fungerar, påverkas och agerar i olika situationer och utifrån olika förutsättningar.

Oberoende vilken inriktning du väljer får du gå i modernt utrustade salar med tillgång till studierum för egna studier och grupparbeten. Vi har också ett välutrustat bibliotek som kommer dig väl till pass när du ska göra dina fördjupningsarbeten. Du har stora möjligheter att bredda och fördjupa dig inom programmet, och även att delta i internationella utbyten med andra länder. Möjligheten finns också att uppleva olika intressanta studiebesök och eventuella studieresor! Vi vill vara ett levande program, med många roliga debatter, analyser, seminarier, presentationer, gruppdiskussioner, samarbeten med organisationer ute i samhället, podcasts, observationer, film och intervjuer, bland annat.