Sommarlovskort till alla åk 1-2 elever!

Västtrafik delar ut gratis busskort som gäller hela sommarlovet till alla elever som idag går i årskurs 1 och 2.

Du som är elev här på Birger Sjöberggymnasiet kommer kunna hämta ditt kort i receptionen i slutet av maj. Kortet kommer att gälla hela trafikdygnet, mellan 1 juni – 31 augusti, och ha regionen runt-giltighet. Kortet är personligt och eleven ska skriva sitt namn på baksidan av kortet när det kvitteras ut.

Sommarlovskortet gäller alla elever i årskurs 1 och 2, inklusive asylsökanden. Är du inskriven på gymnasiet under läsår 18/19, så är du berättigad ett sommarlovskort. För att erhålla ditt busskort via Birger Sjöberggymnasiet måste du vara folkbokförd i Vänersborg. De elever som är folkbokförda i andra kommuner får vända sig till hemkommunen för att få sitt kort.

Bor du i Vänersborg men läser på en friskola eller en skola i en annan kommun hämtar du ditt kort i receptionen i Vänersborgs kommunhus. Mer detaljerad information kommer.

För frågor kontakta Åsa Alexandersson, 0521 721811, asa.alexandersson@kunskapsforbundet.se