Vi har ett Skolbibliotek i världsklass!

Skolbiblioteket på Birger Sjöberggymnasiet har fått utmärkelsen ett Skolbibliotek i världsklass av DIK.

Glädjande nyheter när DIK presenterade Skolbibliotek i världsklass 2018 och vi hittade Birger Sjöberggymnasiet med på listan. Årets utmärkelse kännetecknas av ett fokus på kvalitetsarbete där verksamheten har ett kvalitetsarbete som syftar till skolutveckling och högre måluppfyllelse med ett systematiskt och återkommande utvärderingsarbete på både lokal och kommunal nivå. Läs hela motiveringen på DIK.se.

Kriterier för ett skolbibliotek i världsklass:

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för
 • informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
 • ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!