Gymnasieprogram som inte startar år 2020

Kunskapsförbundets direktion har efter en lång och svår diskussion fattat beslut om att följande utbildningar inte erbjuds från och med höstterminen 2020:

• Industritekniska programmet (IN) som finns på Nils Ericsonsgymnasiet.
• Estetiska programmet (ES) som finns på Birger Sjöberggymnasiet.
• Den riksrekryterande spetsutbildningen inom det Estetiska programmet (ESMUV) som finns på Birger Sjöberggymnasiet.
• Den nationella idrottsutbildningen för bandy (NIU) som finns på Birger Sjöberggymnasiet.
• Den nationella idrottsutbildningen för badminton (NIU) som finns på Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet.

Elever som påbörjar sin utbildning hösten 2019 påverkas inte av beslutet utan kommer att påbörja och slutföra sin utbildning som planerat.

– Under rådande ekonomiska förutsättningar, där våra respektive ägarkommuner ej tillskjutit de medel som behövs för att fortsätta driva vår befintliga verksamhet, anser vi detta vara enda möjliga utväg, säger Maud Bengtsson, ordförande i Kunskapsförbundets direktion. Vi klarar tyvärr inte att erbjuda hela utbildningsutbudet inom den ekonomiska ram som vi har fått av Trollhättans och Vänersborgs kommuner.