Höstlov på gymnasieskolorna

Gymnasieskolorna har höstlov med start måndagen den 31 oktober