Höstterminen slutar på gymnasieskolorna

Torsdagen den 22 december slutar höstterminen