Kunskapsförbundet har en ny direktion

Från den 1 januari 2015 har Kunskapsförbundet en ny politisk direktion. Totalt består direktionen av 28 ledamöter varav 14 är ordinarie.

PRESENTATION

Ledamöter och personliga ersättare i Kunskapsförbundets direktion är under 2015 följande:

Ledamöter

Ersättare

Maud Bengtsson (S), ordförande Lisa Thornadtsson (S)
Kenneth Borgmalm (S), vice ordförande Maria Abrahamsson (S)
Sofia Lindholm (C), 2:e vice ordförande Sven-Åke Strandlind (S)
Madelaine Karlsson (S) Kenneth Persson (S)
Stefan Larsson (S) Anna-Karin Sandberg (MP)
Jonathan Axelsson (M) Irma Fredriksson (M)
Daniel Bengtsson (FP) Orvar Carlsson (KD)
Lutz Rininzland (V) Bengt Rydholm (VFP)
Kurt Karlsson (SD) Anders Strand (SD)
Bengt Karlsson (S) Sofia Andersson (S)
Erica Parkås (S) Sture Nilsson (S)
Jonas Nilsson (S) Jens Jönsson (MP)
Lina Fryk Granat (V) Bedros Cicek (KD)
Theodor Ahrenberg (M) Mats Häggner (C)