Coronainformation | Vad händer efter sommaren?

Detta vet vi just nu inför skolstarten i augusti 2020 på Kunskapsförbundets gymnasieskolor och Vuxenutbildning.

Hoppas att du har en riktigt skön sommar!

Detta vet vi just nu inför skolstarten i augusti 2020 på Kunskapsförbundets skolor. Information om skolstart för gymnasiet och uppstart på Vuxenutbildning samt för personal.

Tänk på att hålla er uppdaterade kring olika myndigheters nationella riktlinjer och rekommendationer som eventuellt kan ändras och därför ha betydelse för hur uppstarten kommer se ut i augusti.


Elever på gymnasiet:

Gymnasieskolorna öppnar åter för undervisning på plats i augusti. Det innebär att våra nya elever i årskurs 1 kan börja sin gymnasietid på plats i skolan – och att våra fina elever i årskurs 2 och 3 också kommer tillbaka till oss.

Vi kommer fortsatt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bekämpa smittspridning på samma sätt som man gör i grundskolorna. Våra gymnasieskolor planerar för hur detta ska ske under sommaren så att det är klart till terminsstarten. Vi är också beredda på att snabbt kunna ställa om undervisningen till distansundervisning, helt eller i delar, om nya riktlinjer och åtgärder rekommenderas.


Studerande på Vuxenutbildningen:

För dig som ska studera på Vuxenutbildningen till hösten 2020 kan uppstarten se lite annorlunda ut. Här gäller samma föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som för övriga samhället.

Studier inom Komvux: Grundläggande- och gymnasialnivå samt yrkesvux

I vanliga fall skulle vi samla er till en uppstart, hälsat er välkomna och gett er en hel del praktisk information. Höstens kurs- och utbildningsstart kommer att se lite annorlunda ut på grund av Corona.

Den 18 augusti kommer du att få ett mail från Vuxenutbildningen om din kurs- och utbildningsstart. Där finns mer information om hur/var och när du träffar din lärare första gången. Du kommer därefter att följa ditt schema. En del av dina lektioner kommer att vara på distans. Läs mer här om utbildningsstart på komvux hösten 2020.

Studier på Yrkeshögskolan:

Du som ska studera på Yrkeshögskolan får ett besked från YH-antagningen med information om din uppstart för utbildningen.


Personal på Kunskapsförbundet:

För personal på gymnasieskolorna

Regeringen och Folkhälsomyndighetens beslut om att öppna gymnasieskolorna igen innebär att undervisning kommer att ske i våra lokaler när skolan åter startar i augusti och vi välkomnar all personal tillbaka. I den ordinarie verksamheten när både elever och personal är på plats kommer vi fortsätta följa de allmänna rekommendationerna från myndigheterna för att bromsa smittspridning.

För personal på Vuxenutbildningen

Just nu planeras av ledningsgruppen för KFV VUX tillsammans med enhetschefer för lokalvård och vaktmästeri för en rad förebyggande åtgärder som kan bidra till att förhindra smittspridning i våra lokaler. Mer information om denna planering samt vad dessa rekommendationer kan innebära för varje lärares undervisning ges av respektive chef inför uppstarten i augusti.