Elevhälsan

Inom Kunskapsförbundets elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, socialpedagog, skolkuratorer och specialpedagoger.

BSG00_16
På samtliga våra gymnasieskolor finns personal som arbetar med våra elevers hälsa. Både elever och föräldrar kan vända sig till elevhälsan på skolan. För att hitta rätt så kan du klicka på någon av länkarna i högerspalten.