Kunskapsförbundet’s international work

Kunskapsförbundet takes an active part in international work as a tool for life-long learning

EU-flaggan

SWEDISH
Inom Kunskapsförbundet pågår många olika projekt och mycket lärande med internationalisering som verktyg. Såväl personal som elever/studerande från våra gymnasieskolor och vuxenutbildningen har möjlighet att delta i de olika projekt som inbegriper allt ifrån exempelvis kursdeltagande, jobbskuggning, APL, deltagande i Euroscola, språkresor till FN-rollspel.

ENGLISH
Kunskapsförbundet takes an active part in international work as a tool for life-long learning. Students and staff at our upper secondary schools and adult education are offered the opportunity to participate in different projects entailing everything from course participation, job shadowing, strategic partnership, work placement and different international exchanges.