Pianoafton Med Spetselever Från Musikerutbildning Vänersborg 1