Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Gymnasiesärskolan är en fyraårig, frivillig skolform. Gymnasiesärskolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. På Magnus Åbergsgymnasiet har vi både nationella och individuella program. Vår verksamhetsidé bygger på att vi ser till elevens utvecklingsmöjligheter både individuellt och i samspel med andra.

Vi vill se en helhet genom samarbete inom gymnasiesärskolans program och kurser men också med övriga gymnasieskolan och elevernas praktikplatser ute i samhället. Du som elev hos oss får tid och möjlighet att utveckla dig i egen takt samtidigt som du träffar nya, spännande människor och känner framtidslust.