Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Gymnasiesärskolan är en fyraårig, frivillig skolform. Gymnasiesärskolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. På Magnus Åbergsgymnasiet har vi både nationella och individuella program. Vår verksamhetsidé bygger på att vi ser till elevens utvecklingsmöjligheter både individuellt och i samspel med andra. Vi arbetar med att förbereda eleverna inför vuxenlivet.

Vi vill se en helhet genom samarbete inom gymnasiesärskolans program och kurser men också med övriga gymnasieskolan och elevernas praktikplatser ute i samhället. Vår nya, fina gymnasiesärskola ger utmärkta förutsättningar för samarbete mellan våra program och med hela Magnus Åbergsgymnasiet. Vi hoppas att du som elev hos oss får tid och möjlighet att utveckla dig i egen takt samtidigt som du träffar nya, spännande människor och känner framtidslust.

De nationella programmen läser programgemensamma ämnen, som är samma för alla nationella program inom gymnasiesärskolan. Dessa ämnen är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal program-gemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.