Hur söker jag inackorderingstillägg?

Här finns information om hur du söker inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg utgår inte för dig som sökt busskort/kontantersättning för resor. Inackorderingstillägg kan beviljas för dig som är folkbokförd i Vänersborgs Kommun eller Trollhättans Stad om den totala restiden överstiger 2,5 timmar per dag.

Du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Inackorderingstillägg kan utgå längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Tänk på att du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.