Information med anledning av Coronaviruset

Här hittar du rekommendationer och information angående Coronaviruset samt hur det påverkar elever och personal på Kunskapsförbundets skolor.

Kunskapsförbundet följer de nationella riktlinjer som är upprättade från Folkhälsomyndigheten samt UD:s riktlinjer för utlandsresor. Folkhälsomyndigheten uppdaterar händelseutvecklingen kontinuerligt och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.


Vanliga frågor & svar för dig som elev/studerande hittar du nedan. Vi försöker uppdatera frågorna löpande.

Om du vill veta mer om hygienrutiner, när och hur länge som du ska stanna hemma från skola/jobb samt när du ska söka vård så hittar du det här

 


Distansundervisning från onsdag (18 mars)

Från och med onsdag, 18 mars, övergår skolan till distansundervisning enligt rekommendation från Regeringen. Det betyder att skolan fortsätter men i en annan form, och du som elev behöver ta ett extra stort ansvar för dina egna studier.

 

Det är viktigt att du håller dig informerad via följande kanaler:

  • Skolans lärplattform Its learning eller Google Classroom
  • Skolans och Kunskapsförbundets hemsidor