Introduktionsprogrammen

Välkommen till våra fem introduktionsprogram!

Är du inte behörig till gymnasieskolan och behöver komplettera dina kunskaper från nian? Är du nyanländ i Sverige och behöver lära dig mer svenska? Introduktionsprogrammen hjälper dig att utvecklas och komma vidare med dina studier och framtidsplaner. På introduktions-programmen får du ett personligt stöd, du får chansen att läsa grundskoleämnen i din egen takt, och du får möjlighet till praktik i kombination med studier. Vi har mycket kompetent personal med erfarenhet från undervisning och arbete med ungdomar, och de har fullt fokus på dig och dina mål.

Hos oss kan du läsa de flesta ämnen på grundskolenivå och förbereda dig för fortsatta studier. Du har möjlighet att kontinuerligt träffa en studievägledare. Tillsammans lägger vi upp en individuell studieplan för dig. Utbildningen kan innehålla studier men också praktik på en arbetsplats. Inriktningen beror på dina förutsättningar, behov och mål. Att trivas i skolan är viktigt för att lyckas med sina studier – vi erbjuder trivsamma lokaler, en trygg skolmiljö med möjlighet till hemklassrum och erfaren personal. Vi har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Inom lokalerna har vi egna verkstäder för yrkesutbildning inom fordonsteknik, snickeri och mode och design.

Inom vår Resursskola i Trollhättan erbjuder vi studier för dig som behöver extra stöd och stöttning i din skoldag. Målet är att varje elev skall uppnå sina egna kunskapsmål, hitta rutiner i vardagen och stärka självbilden.

Inom förbundet erbjuder vi fem olika introduktionsprogram (från juli 2019 erbjuder vi fyra olika program). En del inriktningar är sökbara och har ett begränsat antal platser.

Individuellt alternativ (IMIND) förbereder dig för fortsatta studier eller för arbetsmarknaden. Din individuella studieplan styr innehållet i utbildningen. Innehållet i utbildningen är studier och kan innehålla praktiska inslag och anpassas efter varje elevs behov.

Från och med 1 juli  2019 ersätts Programinriktat individuellt val av Programinriktat val. Du kan läsa mer om Programriktat val längre ner.

Preparandutbildning (IMPRE, ersätts av Programinriktat val i juli 2019) erbjuds till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och bedöms kunna ha förutsättningar att bli behörig inom högst ett år.

Programinriktat individuellt val (IMPRO, ersätts av Programinriktat val i juli 2019) är till för dig som är intresserad av ett yrkesprogram men inte är behörig. Utbildningen är sökbar och kommer att erbjudas inom olika yrkesutbildningar. Du läser flera kurser från ett nationellt program samtidigt som du läser de grundskoleämnen som du saknar för att bli behörig. PRIV är sökbart och har särskilda behörighetskrav (godkänt betyg från årskurs 9 i svenska/svenska som andraspråk, dessutom betyg i engelska eller matematik plus fyra ytterligare ämnen eller godkända betyg i engelska, matematik och minst tre ytterligare ämnen).

Programinriktat val (aktuellt från 1 juli 2019)
Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever.

Språkintroduktion (IMSPR) ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska och andra ämnen för att du skall bli behörig att kunna gå vidare till nationellt program eller annan
utbildning.

Yrkesintroduktion (IMYRK) är till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som vill kombinera studier, yrkeskurser/ kortare yrkesutbildningar samt praktik/arbetsplatsförlagt lärande. Yrkesintroduktionen kan anordnas för en grupp elever och är då sökbar.