Ekonomiprogrammet – återigen kvalitetsstämplat!

Ekonomiprogrammet kan även fortsättningsvis examinera Diplomerade Gymnasieekonomer – precis som man gjort sedan 2008.

Efter en recertifieringsprocess innehållande verksamhetsrapport, nytt certifieringsdokument och skolbesök från certifieringsorganet får ekonomiprogrammet förnyat förtroende med följande goda vitsord:

”Ansökan, skolbesök och självvärdering visar på en väl fungerande utbildning. Certifieringsorganet noterade speciellt programlagets sammanhållna arbete med strukturer för ordning och arbetsro, de tydliga årshjulen och det elevfokuserade arbetet.”
– Lena Elfvingsson, verksamhetschef på Certifieringsorganet, Diplomerad Gymnasieekonom

Diplomerad Gymnasieekonom blir den elev som uppfyller de krav, och uppvisar de kompetenser, som satts upp av certifieringsorganet för konceptet ”Diplomerad Gymnasieekonom”. I korthet handlar det om att eleven ska visa att hon/han är både antagningsbar (till högskola/universitet) och anställningsbar direkt efter gymnasiet.

För lärare på Magnus Åbergsgymnasiets ekonomiprogram handlar ”Diplomerad Gymnasieekonom” om att leverera det mervärde i undervisningen som certifieringsorganet kräver. Bland annat ställs krav på goda näringslivskontakter, verklighetsbaserat lärande, och utbildningen måste också garantera att elever som vill bli Diplomerade Gymnasieekonomer får nödvändiga praktiska färdigheter i de digitala affärssystem som används för lönehantering och bokföring ute i arbetslivet.

”Diplomerad Gymnasieekonom” ställer således extra höga krav på ekonomiprogrammet att kunna uppvisa god kvalitet och goda resultat inför en kritiskt granskande extern aktör med höga kvalitetskrav. Att utbildningen återigen blivit certifierad är en kvalitetsstämpel på programmet och innebär att privilegiet att kunna erbjuda eleverna på programmet något extra förlängs med två år.

För eleverna på Ekonomiprogrammet på Måg handlar ”Diplomerad Gymnasieekonom” just om att få en möjlighet att få med sig ”något extra” från gymnasiet. De har gått en utbildning med hög kvalité och är förberedda för arbetslivet och vidare studier, och det diplom som de Diplomerade Gymnasieekonomerna får med sig på studenten blir ett välbehövligt tillskott till den ofta ganska tunna CV som elever tar med sig ut i livet på studentdagen.

Har du inte redan sökt till Magnus Åbergsgymnasiets ekonomiprogram till hösten har du möjlighet att göra ett omval i maj. Fråga din studie- och yrkesvägledare och läs gärna mer om Diplomerad gymnasieekonom på www.gymnasieekonom.se.