Ekonomiprogrammet besökte Danmark

Tvåorna på Ekonomiprogrammet gjorde ett uppskattat studiebesök i Danmark under förra veckan.

En litotes: svenska ungdomar tycker inte vanligtvis att danska är lätt.

Men: vill man vara entreprenöriell gäller det att inte vika ner sig i först taget (och sedan finns ju också engelskan som ett överbryggande lingua franca att ta till när det blir för svårt).

Ergo: begav sig 47 elever från Ekonomiprogrammets årskurs 2 till Aabenraa (uttalas Åbenrå) i södra Danmark under vecka 41 och fick därmed spänna sina språkmuskler avsevärt.

Ramverket för skolresan var ett så kallat NordPlus-projekt och syftade inte minst till ett kulturellt och språkligt utbyte svenska och danska gymnasieelever emellan. Vår kontaktskola heter Aabenraa Statsskole, och i våras var det de som var på besök hos oss en vecka. Då stod den bland annat på slussöppning vid fallen i Trollhättan samt heldag i Göteborg med teaterbesök.

Med tanke på Aabenraas unika läge nära gränsen mot Tyskland – en gräns som flyttats flera gånger av politiska skäl – erbjöds vi nu rika möjligheter att reflektera över minoritets-majoritetsspörsmål. Historiens vingslag är kännbara i den aktuella landsändan, och även om den nuvarande riksgränsen är nästan hundra år gammal tillhör cirka hundra av skolans 800 elever den tyska minoriteten i Danmark. På samma gång fick flera av våra elever i själva verket bo i Tyskland under veckan, eftersom de danska värdfamiljerna ifråga är bosatta där.

Allt som allt inkvarterades ungefär hälften av våra elever hos en dansk värdfamilj, medan andra hälften bodde på det lokala vandrarhemmet (vi var dubbelt så många som de). Även lärarna på resan – Magnus Ring, Eva Karlsson och Henrik Birkebo – bodde på vandrarhemmet. Veckan var proppfull med aktiviteter, både teoretiska moduler och mer praktiska aktiviteter. Bland annat fick våra elever presentera sina UF-företag för de danska eleverna och få respons utifrån lite olika perspektiv. Kopplingen till programmålen för Ekonomiprogrammet blev även tydlig då eleverna fick jobba i grupper, svenska och danska elever ihop, och göra stora planscher om brittiska, svenska och danska entreprenörer.

Frågor om hållbar utveckling togs upp bland annat på ett lektionspass där FN:s 17 globala mål var i fokus. Samma perspektiv – företagsamhet i förening med hållbar utveckling – synliggjordes då vi var på studiebesök på Danmarks största företag, Danfoss. Här bjöds på föredrag samt besök på Danfoss Universe. Ett uppskattat inslag var även då eleverna fick testa sina färdigheter på företagets segway-bana.

Sista kvällen rundades av med restaurangbesök i Flensburg där menyn stod på schnitzel (mycket schnitzel!). Dagen efter återstod den nio timmars långa bussresan hem ifrån Aabenraa till good old Trollhättan. En annorlunda skolvecka var till ände; kunskaper och erfarenheter har inhämtats – för skolan och för livet.

Text: Henrik Birkebo, lärare på Magnus Åbergsgymnasiet

[doptg id=”3″]