FN-rollspel i Polen

Åtta elever från Samhällsvetenskapsprogrammets årskurs 2 och 3 har deltagit i ett FN-rollspel arrangerat av vår partnerskola i Gorzów, Polen.

Våra ungdomar representerade delegationerna från Belgien och Kanada. Under tre dagar har de diskuterat och arbetat fram gemensamma resolutioner inom fyra kommittéer; UNICEF (vaccinationsprogram), Mänskliga rättigheter (HBTQ-personers rättigheter), Ekonomiska och sociala frågor (åldersdiskriminering i arbetslivet) samt Politiska kommittéen där man diskuterat hur bäst kunna skydda individen mot terrorism.

Efter tre dagar i Polen fortsätter gänget till Berlin för studiebesök på Bundestag och några muséer. Vi har således kunnat erbjuda våra elever många fantastiska lärtillfällen tack vare ett stipendium från Folke Bernadottes minnesfond.