Föräldrainformation

Klockan 18:30 den 26 september har vi föräldrainformation i aulan för dig som förälder till elev i årskurs 9. Vi får även besök av Arbetsförmedlingen som informerar och svarar på frågor.