Grattis Lars och gymnasiesärskolan!

Västergötlands Parasportförbund har beslutat att tilldela Magnus Åbergsgymnasiet 2016 års Västgötabukett.

Motiveringen lyder ”Detta för ett mycket gott samarbete som gett oss goda relationer och en mycket bra utveckling av vårt arbete med att utveckla och stärka vår verksamhet”. Torsdagen den 30 mars åker Lars Björnberg och Carina Lodestrand till Vara konserthus och mottar utmärkelsen i samband med parasportförbundets årsmöte.