Studentavslutning på Magnus Åbergsgymnasiet

Nu är tiderna satta för studentavslutningen fredagen den 8 juni

Schema studentavslutning fredag 8 juni

08:15 – 09:30 Fotografering

09:30 – 10:30 Insläpp på skola och samling med mentor

10:30 – 11:00 Aulan Högtidsstund

11:00 – 11:40 Matsalen – Mat och musik

11:50 Utsläpp från huvudentrén för samtliga elever.

12:30 Avmarsch till fallen med musikkår