Administration, handel och varuhantering

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av arbetsuppgifter som förekommer på kontor och i affär. Eleverna som väljer programmet får grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med till exempel enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

På programmet är ett antal kurser förlagda till arbetsplats utanför skolan.

OBS! poängplanen gäller för samtliga 4 årskurser. 

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Kärnämne, Idrott, Digital kompetens, Kärnämne, Administration
Tisdag: Café, Individuellt val
Onsdag: Praktik yrke på Jula eller Granngården, Kärnämne
Torsdag: Hem & konsumentkunskap, Lokalvård, Idrott, Inköp
Fredag: Kärnämne, Estet, Kärnämne, Information & kommunikation