Administration, handel och varuhantering

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

Grönsakshylla i butiken

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av arbetsuppgifter som förekommer till exempel inom affär, lager, café eller på kontor. Elever som väljer programmet får grundläggande yrkeskunskaper inom administration, handel och varuhantering. Utbildningen förbereder också eleverna för att arbeta med praktisk marknadsföring och enklare dokumentation. Under utbildningen får eleverna lära sig att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

På programmet är ett antal kurser förlagda till arbetsplats utanför skolan.

OBS! poängplanen gäller för samtliga 4 årskurser. 

Hur en vanlig vecka ser ut:
En förmiddag veckan arbetar eleverna praktiskt med lager, lokalvård och produktplacering på två arbetsplatser i närområdet. En förmiddag varje vecka driver eleverna café på gymnasiesärskolan och tränar på förberedelser, försäljning och service i caféverksamhet. Idrott och hälsa två gånger i veckan.