Fastighet, anläggning och byggnation

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

De yrkesinriktade kurserna inom detta program är inriktade mot fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll inomhus och utomhus. Eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation.

Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Elever på fastighet, anläggning och byggnation

OBS! Poängplanen gäller för samtliga 4 årskurser. 

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Bygg & anläggning , Kärnämne, Material & verktyg, Idrott
Tisdag: Återvinning & kretslopp, fastighetsskötsel eller Kärnämnen
Onsdag: Kärnämne, Fastighetsskötsel, Måleri, Service & bemötande
Torsdag: Bygg & anläggning, Kärnämnen, Estet
Fredag: Skötsel av utemiljö, Fastighetsskötsel, Lokalvård