Fordonsvård och godshantering (erbjuds inte HT 2020)

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Bild fordonsvård- och godshantering

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna göra enklare reparationer på fordon och maskiner samt tvätta och rekonditionera bilar. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmågor att kommunicera och samverka med kunder.

OBS! Poängplanen gäller för alla 4 årskurser 

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Heldag Teori/praktik Fordon Birger Sjöberg Vänersborg
Tisdag: Estet, Kärnämnen, Individuellt val
Onsdag: Heldag Teori/praktik Fordon Birger Sjöberg Vänersborg
Torsdag: Kärnämnen, Idrott
Fredag: Teori/praktik Fordon Birger Sjöberg Vänersborg, Kärnämnen