Hälsa, vård och omsorg

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Bild Hälsa, vård och omsorg

Eleverna får grundläggande kunskaper i service och omsorg inom barnomsorg- och vårdsektorn.

Genom vårt val av kurser inom programfördjupningen får eleverna också grundläggande kunskaper som kan leda till olika arbeten inom förskolan.

Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med till exempel kost och hälsa, omsorgsarbete och vård. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Poängplanen löper över samtliga 4 årskurser.

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Vård & Omsorg, Människan, Service & bemötande, Människokroppen
Tisdag: estetisk verksamhet, Vård & omsorg, Individuellt val
Onsdag: Kärnämne, Idrott, Hälsa
Torsdag: Kärnämne, Idrott
Fredag: Matlagning/ lokalvård/ Barnet i förskolan