Hotell- och turismprogrammet

Välkommen till Hotell- och turismprogrammet!

Lektion på Hotell- och Turismprogrammet

Drömmer du om att arbeta med turism-, hotell- eller konferensverksamhet i framtiden? Är du intresserad av språk, resor, service och människor? Då är detta den rätta gymnasieutbildningen för dig. Hos oss får du den grund du behöver för att antingen arbeta direkt efter gymnasiet eller för vidare studier.

Här får du grundläggande kunskaper inom hotell, konferens, turism och resor. Du lär dig bland annat service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Hotell- och turismprogrammet präglas av branschens internationella karaktär så språkkunskaper och förståelse för andra kulturer är viktiga inslag, särskilt om du vill arbeta eller studera vidare i andra länder.

Hotell- och turistbranschen lever på att kunden får ett bra bemötande och en bra upplevelse. Därför är det personliga mötet och kundservice centrala på hotell- och
turismprogrammet. Under din tid här kommer du att få minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den ger dig chans att pröva dina kunskaper och färdigheter i en verklig miljö, men du får också knyta ovärderliga kontakter inför framtida jobb. För dig som vågar och vill finns det möjlighet att göra sin APL utomlands.

När du avslutat din utbildning på hotell- och turismprogrammet blir du behörig till yrkeshögskolan. YH-utbildningar kan leda till yrkeshögskoleexamen (om du läser ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (om du läser två år).