Hotell, restaurang och bageri

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Lektion på Hotell, Restaurang och Bageri

Detta program är för dig som är intresserad av arbete inom restaurang, café, bageri, storhushåll, hotell eller liknande. Eleverna som väljer detta program får grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri.

Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

OBS! Poängplanen som följer gäller för samtliga 4 årskurser.

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Yrkesämnen (teori/praktik) Köket, Estet
Tisdag: Caféverksamhet, Idrott, Yrkesämnen(teori/praktik) Köket
Torsdag: Kärnämnen, Idrott
Fredag: Yrkesämnen (teori/praktik) Köket