Individuella programmet

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Bild Individuella programmet

De elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på ett individuellt program. På de individuella programmen läser man inte kurser utan följande ämnesområden:

– Estetisk verksamhet
– Hem- och konsumentkunskap
– Idrott och hälsa
– Natur och miljö
– Individ och samhälle
– Språk och kommunikation

Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan, som beskriver syftet med undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevernas kunskaper utifrån krav på grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnen/kurser från nationella program och ämnesområden. Rektorn bestämmer vad man kan kombinera.

Hur ser en vanlig vecka ut:
Måndag: Individanpassad undervisning
Tisdag: Individanpassad undervisning
Onsdag: Individanpassad undervisning
Torsdag: Caféverksamhet
Fredag: Individanpassad undervisning