Sjukanmälan

Vid sjukanmälan behöver vårdnadshavare ringa och sjukanmäla eleven senast klockan 12:00 samma dag som frånvaron sker.

För att sjukanmäla elev, ring:

0515 – 869 39

 

För sjukanmälan av elever på Gymnasiesärskolan gäller följande telefonnummer:

Individuella programmen
Telefon: 0520 – 52 57 44

Nationella programmen
Telefon: 0520 – 52 57 59

Sjukanmälan bör göras innan klockan 08.00 för respektive program. Om sjukanmälan kommer in senare registreras frånvaron först nästkommande dag.