Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

Lektion på gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig, frivillig skolform, som erbjuder både nationella och individuella program.
Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan flexibel, så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Vi vill se en helhet genom samarbete inom gymnasiesärskolans program och kurser men också med övriga gymnasieskolan och elevernas praktikplatser ute i samhället. Du som elev hos oss får tid och möjlighet att utveckla dig i egen takt samtidigt som du träffar nya, spännande människor och känner framtidslust.

På Magnus Åbergsgymnasiet har vi fyra nationella program samt individuellt program.

Skoltider 2019
Måndag, onsdag, torsdag kl. 08.15-15.00
Tisdagar 08.15-14.00
Fredagar 08.15-13:30