ÄNDRAD TID FÖR PRÖVNING

Tiden för prövning våren 2019 har justerats då den sammanföll med högskoleprovet. Ny tid lördag 4/5.

 

Tiden för prövning våren 2019 har justerats då den sammanföll med högskoleprovet. Ny tid lördag 4/5. Brev skickas hem till berörda elever.