Bilder från Nissedagen

Traditionen bjuder att gymnasisterna på Nils Ericsonsgymnasiet utmanar varandra i mångkamp. Över 700 personer deltog i årets upplaga.

Avslutningsvis, en mycket lyckad Nisse-dag ännu en gång!