Gymnasial lärlingsutbildning

Är du nyfiken på gymnasial lärlingsutbildning?

Lektion på lärlngsprogrammetGillar du att lära dig i verkliga situationer tillsammans med arbetskamrater istället för klasskamrater? Vill du ta ansvar för ditt lärande och gillar att ingå i ett arbetslag med människor i olika åldrar? Från hösten 2015 kan du läsa alla våra yrkesutbildningar på två sätt, som skolförlagd eller som gymnasial lärlingsutbildning.

Att gå en lärlingsutbildning innebär:

  • Samma krav som en skolförlagd yrkesutbildning
  • Samma möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet
  • Halva utbildningen på en arbetsplats
  • Handledare på arbetsplatsen med fokus på din utveckling i yrket
  • Teoretiska ämnen i lärlingsklass med lärlingar från olika yrkesprogram.