Inspirationsdag för natureleverna

Eleverna i årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammet inledde läsåret med en inspirationsdag.

20160819_111625På förmiddagen var de i Trollhättans stadshus och lyssnade på  föreläsningar med fokus på verksamheter där naturvetenskaplig kunskap är viktig. Det handlade om vad en miljöstrateg arbetar med, om alla de uppgifter som finns på en miljöförvaltning och inte minst, om hur Trollhättans Energi arbetar med sopor och avlopp samt vatten- och elförsörjning. Spännande framtida utmaningar presenterades. Eleverna fick också tips om olika utbildningsvägar.

Två före detta elever från Nils Ericsonsgymnasiet, Malin och David, berättade om sin utbildning och de spännande traineejobb de nu fått på GKN.  De delade också med sig av tips att tänka på när man ska välja väg efter gymnasiet och hur det är att studera på högskolan.Användas

På eftermiddagen var eleverna på Produktionstekniskt centrum. Här fick de lyssna på Petter, en tidigare Nils Ericson-elev som numera är teknisk doktor och arbetar med bland annat sensorteknik. Även här fick eleverna coachande tips rörande livsval och karriärvägar. Dagen avslutades på Innovatum där eleverna fick konkreta förslag på gymnasiearbeten och även se pågående utställning. Att våra elever och flera av föreläsarna har Nils Ericsonsgymnasiet som en gemensam nämnare gjorde att många presentationer under dagen var lätta att relatera till och det bidrog förstås, som bilderna nog visar, till en fin gemenskap.

Många elever blev inspirerade och fick konkreta idéer inför gymnasiearbetet. Vid dagens slut kunde man lätt inse att naturvetenskaplig kunskap ger en bra grund att stå på och att naturvetare behövs i många delar av samhället. Naturvetenskap ger oss verkligen möjlighet till mycket!

image1
Malin och David