Skuggning

Du är alltid välkommen att komma och skugga en elev här hos oss.

Skuggning innebär att du som elev på grundskolan får komma till oss på gymnasiet för att hälsa på, och vara med på undervisningen under en dag. Du får en personlig guide, och vi kommer att göra vad vi kan för att du skall få en liten inblick i hur det är att vara student hos oss.

Om du är intresserad av att besöka oss, ta då i första hand kontakt med din studie- och yrkesvägledare som i sin tur kontaktar ansvarig för det program du vill besöka.

Naturvetenskapsprogrammet
Maida Idrizovic
maida.idrizovic@kunskapsforbundet.se 

Industriteknisk utbildning (ITU)
Lars Lund
lars.lund@kunskapsforbundet.se

Teknikprogrammet
Denis Custovic, 0520-524176
denis.custovic@kunskapsforbundet.se

Vård- och omsorgsprogrammet
Ulf Lidin
ulf.lidin@kunskapsforbundet.se

VVS- och fastighetsprogrammet
Anders Albo, 0520-52 41 74, 0520-52 42 09
anders.albo@kunskapsforbundet.se

Gymnasial lärlingsutbildning
Anna Lorentzon, 0520-52 57 04
anna.lorentzon@kunskapsforbundet.se

Patrik Ahlström
patrik.ahlstom@kunskapsforbundet.se