Programmet för studentdagen 2018

Nu är tiderna satta för årets studentdag, fredagen den 8 juni.

Programmet för studentdagen 2018

07:45 – 10:15 Fotografering och mentorstid för eleverna

10:15 Studentsittning i matsalen

11:00 Samling i aulan

12:00 Utsläpp av årets studenter

12:30 Uppställning för avmarsch till fallen