Rapport från IGEday

Fredagen den 18 mars medverkade några av våra elever i IGEday; Introduce a Girl to Engineering-day.

IMG_9720IGEday är ett nationellt projekt som är initierat av kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. GKN välkomnade drygt 50 tjejer från gymnasiet att möta några av deras kvinnliga ingenjörer samt att ta del av deras arbete. Det blev en fartfylld förmiddag som efter en presentation om flygindustrin och GKN i Trollhättan bestod av mer praktiska aktiviteter.  Det började med två övningar i helgrupp som syftade till att förbättra elevernas samarbets- och problemlösningsförmåga under kreativa och roliga förhållanden, bland annat konstruerades det rymdraketer. Därefter delades tjejerna upp i tre grupper där respektive grupp fick lära sig mer specifikt kring olika ingenjörers arbete. En grupp introducerades till CAD och arbetet som Design Engineer, en andra grupp fick besöka GKN:s materiallabb där man fick se vad Materials Engineers bland annat arbetar med, och en tredje grupp fick komma ut i verkstäder och se vad en Manufacturing Engineer kan göra en dag på jobbet. Allt avslutades med en gemensam lunch och uppsamling där tjejerna fick chans att ställa de sista frågorna som inte hunnits med tidigare under dagen.IMG_9817

IMG_9891

IMG_9854

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9697IMG_9652