Kvalitet och utveckling

I Kunskapsförbundet vill vi hela tiden utveckla och förbättra.

Middag på restaurang Må Gott

Vår målsättning är att alla elever ska nå alla mål i sin utbildning. För oss är det vad hög utbildningskvalitet handlar om. För att nå dit behöver vi ständigt utvecklas och förbättras och vi ser skolutveckling som en ständigt pågående process. En process som ska leda till ett förbättrat lärande för våra elever.

På gång just nu

I Kunskapsförbundet vill vi öka likvärdigheten mellan olika utbildningar och förbättra kunskapsresultaten. Därför har vi prioriterat följande utvecklingssatsningar och aktiviteter som vi arbetar med just nu:

Systematiskt kvalitetsarbete
Rektorernas pedagogiska ledarskap
Bedömning för lärande och likvärdig bedömning
Karriärtjänster
Matematiklyftet
APL-utveckling

På vetenskaplig grund

Skollagen säger att skolan ska bygga på vetenskaplig grund vilket är en viktig utgångspunkt i allt vårt utvecklingsarbete. Vi har ett nära samarbete med bland annat Högskolan Väst och Göteborgs universitet men också med olika forskare inom skolutvecklingsområdet.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om vårt kvalitets- och utvecklingsarbete på olika nivåer i organisationen. Välkommen att höra av dig!